altervara@altervara.ee
Hinnakiri
1. Elamispindade ja äripindade ostu- müügi vahendamine.

Müügihind kroonides Vahendustasu kroonides
100 000.-EEK Kokkuleppel (min. 5000.- EEK.)
kuni 1 000 000.-EEK kuni 6% müügihinnast
üle 1 000 000.-EEK kuni 5% müügihinnast
 • Valdavalt on vahendustasud kokkuleppelised ja kliendisõbralikud. Tallinnast väljaspool asuvate objektidega tehtavate tehingute vahendusel on tasud kokkuleppelised (3-10%).

2. Kinnistute, talude ja suvilate ostu-müügi vahendustasud.

 • Kinnistute, talude ja suvilate ostu-müügi vahendustasud (3% - 10%), sõltuvad objekti asukohast Eestis ja müügikorralduse tingimustest

3. Üürimine.

 • Üüri ja renditehingu vahendamine 1 kuu üüri või rendisumma ühe kuu ulatuses. Hind sisaldab konsultatsiooni üüri- või rendilepingu sõlmimise suhtes ja lepingu koostamist maakleri poolt.

4. Asjaajamine ja konsultatsioon, garantiiteenus.

 • Eraldi teenusena pakume
  - dokumentide ettevalmistusi, 
  - eellepingu või korteriosaku müügilepingu sõlmimisi, 
  - Aja kinnipanemisi notari juurde ja tehingul viibimine
  - garantiileping sõlmimist, 
  - jne.  - 300 EEK / tund.
 • Garantiiteenuse osutamisel
  (firma on lepingupooltele garantiiks) - 0,35% vastavalt lepingule garantii arvele deponeeritud summast.

  Suuline konsultatsioon kontoris - tasuta .

5. Turuväärtuse hindamine konsultatsiooni eesmärgil. 

 • Eraldi teenusena kui objektile ei sõlmita müügi tellimuslepingut:
Korterid Tallinna piires: 300.-EEK
Maja või suvila:
- Tallinnas ja kuni 20km raadiuses:     mujal Eestis:    500.-EEK
400.-EEK
+ 100.-EEK/tund (töö teostamisel isikliku transpordiga lisandub transpordikulu 1 EEK / km)
Suuline konsultatsioon ilma objektile väljasõiduta. tasuta

 

Exclusive DESIGN
altervara@altervara.ee